D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades  personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de CLUB DE TIR DE PRECISIO TERRASSA. Les dades  que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a CLUB DE TIR DE PRECISIO TERRASSA, Apartat de correus, 539 – 08220 Terrassa. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant,  a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n’acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció.

 

Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades  que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a CLUB DE TIR DE PRECISIO TERRASSA i terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament de la nostra empresa.

 

L’adreça del responsable del fitxer és: CLUB DE TIR DE PRECISIO TERRASSA, Ctra. de Castellar, Km. 20 Pol. La Betzuca, 08227 Terrassa, oficina@tirterrassa.es.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.